Henning Mankell Homo Narrans - den berättande människan